.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
 
 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 


นางสาวพาชิต ทวีกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วุฒิ ค.ม.


นางนันทนา มัสัจจ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุญส่ง กันทะเขียว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุชญา สอนเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิริสกุล สิริชัยตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี ศรีสุทธิ์ ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณษมา นิยมพล
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม


น.ส.สุจินดา ธงสันเทียะ
ครู ค.บ.


นางวัลภา ศิริมานนท์
ครู ศศ.บ.


น.ส.กัญญารัตน์ จิ๋วนอก
ครู


นางณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ


นางปาณิสรา ภวณัฐกุลธร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์
ครู


นางสาวบุษยา ปักการะนัง
ครู


นางสาวศศิธร นีรนารถเบญจ
ครู


นางสาวณัฐวดี กูละพัฒน์
ครูผู้ช่วย กศ.บ.ภาษาไทย


นางสาวอารียา ยิ้มสิน
ครูผู้ช่วย ศศ.บ.ภาษาไทย


นายครรชิต พิมใจ
ครูผู้ช่วย


นางรัชนีวรรณ ฐานะวัน
ครู


นางสาวศิริญญา ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย ค.บ.ภาษาไทย


นางสาวทศพรชนก สะเทินรัมย์
ครูผู้ช่วย ค.บ.ภาษาไทย
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.31
 
 
นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 
 

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 มกราคม 2563
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.2.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,053,598
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255739-40  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com