.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
 
 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 


น.ส.ณิชานันท์ พิชญไพโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ


นางหทัยทัด ชวาลา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิติยา ผดุงสุนทร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉัตรสุดา เกิดกรุง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิลุบล สวัสดิผล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทัศนีย์ ชื่นยง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลมาลย์ คุ้มกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชมพูนุช ลือนาม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอัฒฐากร อโหสิประชา
ครูชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา ดลประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมนัส ขันธสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดาภรณ์ วรรณโชติ
ครูชำนาญการ


นายบุญเกื้อ หาทวายการ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศุกภชัย นนท์ภายวัน
ครู


นายธนาทิตย์ แผนวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกองทัพ สักบุตร
ครูชำนาญการ


นายธีระวุธ พันธัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ พลอยดำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววณิดา รัศมี
ครู


นายธนาชิต อาภานุพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลักษณ์นารา ตะลาโส
ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม.สถิติศึกษา


นางอัญชณา ศุภกุลสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.คณิตศาสตร์


นางสาวชมพูเนข์ สุริยะสกุลวงษ์
ครู


นางอรสา วงษาโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสดใส ศรีกุตา
ครูชำนาญการ ศษ.ม.


น.ส.กัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประณยา ฐาวิรัตน์
กศ.บ. ชำนาญการพิเศษ


นางสุทธสินี จันภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.31
 
 
นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 
 

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 มกราคม 2563
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.2.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,053,617
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255739-40  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com