.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
 
 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 


นางรัธนาฏ กมลกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นายสกล ดุริยศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.


นางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.


นางจันทนา ทับสุพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.


นางวีณา ริงคะนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางสุมนา ปานสีทา
ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ.


นางจุฑามาศ เกษตรเวทิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุภากร อนุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ วุฒ ศษ.บ.


นายบารมี ศรีธรรมานุสาร
ครูชำนาญการ วท.บ.


นางอัมพิกา ฟ้าคุ้ม
ครูชำนาญการ ค.บ.


น.ส.จิรวรรณ แสงศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.


นางสาวกนกลักษณ์ รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางชันม์จิรา ก่อสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.


นางสุภิน ผิวสา
ครู ค.บ.


น.ส.สมหญิง ชูชื่น
ครู วท.ม.


นายกานต์ นาครังสรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุธินีย์ สุวรรณธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ


นางนัยนา ปราบริปูตลุง
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ., รป.ม.


นางภารวี พูนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม.


นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.


นางปณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ
ครูชำนาญการ วุฒิ กศ.ม.


นางสาวปาริฉัตร จูงกลาง
ครู ค.บ.


นายยุรนันท์ ทรวงทองหลาง
ครูชำนาญการ


นางสาวกีรติกา มีสุข
ครู ศษ.ม.


นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ
ครูผู้ช่วย ค.บ.ชีววิทยา


ส.อ.ธีรพงษ์ สิงห์สกล
ครูผู้ช่วย ค.บ.ฟิสิกส์


นายปุณยวีย์ การบรรจง
ครูผู้ช่วย ค.บ.ฟิสิกส์


นางสาวเกวลีนทร์ ท่วมกลาง
วท.บ.เคมี


นางสาวกมลรัตน์ บุญซ้อน
ครูผู้ช่วย


นายปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง
ครูผู้ช่วย


นางสาวพนมพร รักษาภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.31
 
 
นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 
 

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 มกราคม 2563
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.2.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,053,626
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255739-40  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com